BijzonderStrafrecht Advocatuur

Expertises

Wet Bibob

 

De Wet Bibob biedt bestuursorganen zoals gemeenten, provincies en het Rijk handvatten om de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen en moet voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert en begeleidt in geval van weigering dan wel intrekking van een vergunning, subsidie of aanbesteding naar aanleiding van een Bibob-onderzoek.