BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij

Verhoor

 

Wanneer u wordt geconfronteerd met (een uitnodiging voor) een verhoor door bijvoorbeeld de politie of de FIOD, is het raadzaam goed voorbereid op pad te gaan. 

BijzonderStrafrecht Advocatuur informeert u over uw rechten en plichten en adviseert over uw positie als getuige of verdachte en helpt op basis daarvan een strategie te kiezen die bij u past. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of het afleggen van een verklaring (op dit moment) wel in uw belang is en worden alternatieven als het opstellen en indienen van een schriftelijke verklaring verkend. 

Indien u besluit op de uitnodiging voor het verhoor in te gaan, dan voorzien we u van de do’s and don’ts tijdens een verhoor en kunnen we, indien gewenst, de verhoorsituatie met u oefenen op basis van te verwachten vragen. Ook tijdens het verhoor zelf voorzien we u van bijstand.

Raadpleeg onze instructies voor verhoren: