BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Expertises

Tuchtrecht

 

Wij adviseren en staan vrije beroepsbeoefenaren bij bij klachten en in tuchtprocedures voor betreffende instanties, waaronder:

 • accountants (klachtencommissie & accountantskamer)
   
 • advocaten (raad & hof van discipline)
   
 • belastingadviseurs (raad van tucht / raad van beroep)
   
 • gerechtsdeurwaarders (kamer voor gerechtsdeurwaarders)
   
 • makelaars (regionale raad van toezicht / centrale raad van toezicht / tuchtcollege makelaardij Nederland)
   
 • medici (klachtencommissie / regionaal & centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg)
   
 • notarissen (kamer van toezicht)
   

Dit kunnen tuchtprocedures zijn op basis van door (oud) cliënten / patiënten ingediende klachten, maar ook op basis van klachten ingediend door toezichthouders als AFM, BFT, IGZ, KNB, NBA of het Openbaar Ministerie.

Het kan voorkomen dat een tuchtrechtelijke procedure samenloopt met een strafrechtelijk onderzoek of het risico bestaat op een strafrechtelijk onderzoek en/of vervolging. Uiteraard adviseren wij ook over de gevolgen van een dergelijke (mogelijke) samenloop.