BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij

Toezicht en Handhaving

 

Door het uitoefenen van toezicht en handhaving bij constatering van een overtreding waakt de overheid over de naleving van wetten en regels. Aan handhaving gaat een toezichtstraject vooraf. Toezicht leidt slechts in bepaalde gevallen tot een handhavingsbesluit. BijzonderStrafrecht Advocatuur staat ondernemingen bij in het gehele handhavingstraject dat begint met toezicht.

Wij adviseren en verlenen bijstand in onderzoeken van toezichthouders, bestuursrechtelijk handhaven en hieruit voortvloeiende procedures, zoals bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. 

We adviseren onder meer over bevoegdheden van toezichthouders, begeleiden indien u wordt geconfronteerd met bestuurlijke handhaving, tijdens eventueel overleg of vertegenwoordigen in de gang naar de rechter.