BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Tarieven

Onze Tarieven

 

BijzonderStrafrecht Advocatuur hanteert marktconforme uurtarieven; dat tarief kan afhangen van de mate van specialisatie of de ingewikkeldheid van de zaak. In voorkomende gevallen zijn er bijzondere afspraken over de kosten te maken.

De te verwachten advocaatkosten worden van tevoren met u besproken. De gemaakte afspraken zijn exclusief het toepasselijk btw-tarief. Aan het begin van iedere maand wordt gedeclareerd over de maand daarvoor. In voorkomende gevallen wordt een voorschot verlangd. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie in een dossier. 

Sinds jaar en dag rekenen de meeste advocatenkantoren een toeslag van zo'n 5-6% voor kosten als secretariële ondersteuning, fotokopieën, dossierkosten en dergelijke. Tijden en werkprocessen veranderen echter. Digitalisering heeft ook in ons vak veel processen efficiënter gemaakt. Om die reden worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. 
 

Rechtsbijstandverzekering

Ook met een rechtsbijstandverzekering hebt u het recht om zelf uw advocaat te kiezen. In die gevallen maken wij afspraken over de kosten van onze werkzaamheden met uw rechtsbijstandverzekeraar.
 

Toevoeging

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.