BijzonderStrafrecht Advocatuur

Expertises

Sancties 

 

Internationale sancties zijn politieke instrumenten die door staten in hun buitenland- en veiligheidsbeleid worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme. 

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.

De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen worden ingenomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert op het gebied van (overtredingen van) sanctieregelgeving.