BijzonderStrafrecht Advocatuur
Tegels blauw website.png

Privacy statement & cookiebeleid

Privacy statement & cookiebeleid

 

Uw privacy is voor BijzonderStrafrecht Advocatuur van groot belang. Wij houden ons dan ook aan privacy regelgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons op.
 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat, bij het aanmelden voor een seminar of een bij een sollicitatie). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.
 

Privacybeleid

BijzonderStrafrecht Advocatuur verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.
 

Doeleinden en grondslagen gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. voor het verrichten van onze dienstverlening;

  2. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

  3. om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;

  4. voor het delen via sociale media.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en) van opdracht met BijzonderStrafrecht Advocatuur, de uitvoering van wet- en regelgeving, en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BijzonderStrafrecht Advocatuur.
 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze bemiddeling en drie maanden daarna, of zolang de wet het eist. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
 

Verstrekken aan derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Wille Donker advocaten daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Als u zich heeft aangemeld voor een gezamenlijk georganiseerd seminar met een andere partij kunnen uw gegevens door deze derde worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de organisatie van dit seminar.
 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Onze cookies zijn functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te maken.
 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.