BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Over ons kantoor

Daadkracht. Discretie. Deskundigheid.

 
 

BijzonderStrafrecht Advocatuur geeft advies en verleent juridische bijstand in (inter)nationale strafzaken. Wij staan particulieren, ondernemingen (hun bestuurders) en professionals bij die in aanraking (dreigen te) komen met het strafrecht.

We verlenen rechtsbijstand in iedere fase van het strafproces, adviseren daaraan voorafgaand alsook in aanverwante bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en civielrechtelijke kwesties. 

 
 
 

mr. Joyce Boonstra-Verhaert

Schermafbeelding 2019-06-30 om 21.35.33.png

Joyce is hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van het financieel-economisch straf(proces)recht en aanverwante bestuursrechtelijke kwesties. Zij staat particulieren, ondernemingen, hun bestuurders en professionals bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, omkoping of andere integriteitsschendingen, milieugerelateerde feiten, arbeidsongevallen en sancties.

Zij verleent diverse soorten bijstand in straf- en boetezaken en voorziet bedrijven en particulieren van advies die te maken krijgen met verzoeken en vorderingen van opsporingsdiensten, tijdens verhoren (als getuige of verdachte) en doorzoekingen.

Joyce beheert tevens het door haar opgerichte actualiteitenplatform BijzonderStrafrecht.nl, organiseert cursussen via BijzonderStrafrecht Academie en is mede-initiator van het Kennisplatform Faillissementsfraude.

 

SPECIALISATIES

  • Arbeidsomstandigheden

  • Bestuursstrafrecht

  • Cyber-compliance

  • Fraude

  • Omkoping

  • Milieustrafrecht

  • Sancties

  • Tuchtrecht

  • Wet Bibob