BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij

Ontneming

 

Parallel aan strafrechtelijke vervolging kan de officier van justitie een ontnemingsvordering indienen bij de rechtbank indien het vermoeden bestaat dat u financieel voordeel hebt behaald uit criminele activiteiten. Het doel van een dergelijke ontnemingsprocedure is het 'afpakken' of 'plukken' van de genoten criminele winsten, ook wel aangeduid als het wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Het is aan de rechter om te beoordelen of sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel en hoe hoog het bedrag dient te zijn dat aan de staat dient te worden betaald.

Het OM moet bewijzen dat u wederrechtelijk verkregen voordeel hebt gehad uit een strafbaar feit:

  • waarvoor u zelf bent veroordeeld
  • waarvan aannemelijk is dat u het gepleegd heeft
  • dat een ander gepleegd heeft, maar waarvan u voordeel heeft gehad (bijvoorbeeld bij een criminele organisatie)

Een relatief simpele ontnemingsvordering zal vaak gelijktijdig met de strafzaak worden behandeld. Is de vordering meer ingewikkeld, dan wordt de ontnemingsvordering los van de strafzaak behandeld.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert in geval van een (aangekondigde) ontnemingsvordering. Zo wordt zeer kritisch gekeken naar de berekening van politie en justitie die ten grondslag ligt aan de ontnemingsvordering. Waar mogelijk wordt een tegenberekening gemaakt dan wel andere argumenten naar voren gebracht die dienen te leiden tot een vermindering dan wel nihilstelling.