BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij

Interne onderzoeken

 

Ondernemingen worden met regelmaat geconfronteerd met (mogelijke) onregelmatigheden, integriteitsvragen of reputatierisico’s, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klokkenluidersmelding. Met name bij kwesties die juridisch, operationeel en/of reputationeel een grote impact kunnen hebben, is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te krijgen over de situatie alsmede de eigen juridische positie van de onderneming. BijzonderStrafrecht Advocatuur biedt ondersteuning bij (uitvoering van) interne onderzoeken.

Op basis van de uitkomst van het onderzoek worden vervolgens de juridische, operationele en reputationele implicaties voor de onderneming in kaart worden gebracht én wordt geadviseerd over de vervolgstappen en strategie. Hierbij bestaat bijzondere aandacht voor eventuele wettelijke (meld)plichten waaraan (bepaalde) ondernemingen dienen te voldoen.

Indien daartoe aanleiding bestaat verleent BijzonderStrafrecht Advocatuur bijstand bij het op eigen initiatief melding (aangifte) doen van strafbare feiten bij de autoriteiten. Indien deze aangifte leidt tot vervolging van bepaalde bedrijven of personen, verleent BijzonderStrafrecht Advocatuur bijstand aan het benadeelde bedrijf in de strafprocedure.