BijzonderStrafrecht Advocatuur

Expertises

Omkoping

 

Corruptie en de bestrijding ervan staan hoog op de agenda bij de vervolgende instanties. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert bij (verdenking van) ambtelijke omkoping, niet-ambtelijke omkoping dan wel andersoortige integriteitsschendingen.