BijzonderStrafrecht Advocatuur

Actualiteiten

Laatste nieuws &
Legal Insights

Posts in Ontneming
HR verhaalt: Motivering schatting wederrechtelijk verkregen voordeel

Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:66

Het middel klaagt dat de schatting van het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van of uit de baten van het bewezenverklaarde gewoontewitwassen ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Overtreding art. 342 onder 3 Sr: verwijtbare schending bewaar- en afgifteplicht administratie na crashen gegevensdrager (laptop) zonder beschikbare back-up

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5916

De verdachte heeft binnen de ten laste gelegde periode niet voldaan aan de op hem als bestuurder van naam rechtspersoon rustende verplichtingen om een deugdelijke boekhouding van de door de BV gedreven onderneming te voeren en te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen.

Read More