BijzonderStrafrecht Advocatuur

Actualiteiten

Laatste nieuws &
Legal Insights

Posts in Milieu
Boete Pro Rail voor toestaan dat wagons gevuld met chloor op het emplacement hebben gestaan

Rechtbank Rotterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10286

Pro Rail heeft toegestaan dat wagons gevuld met chloor, stoffen met een hoog gevarenpotentieel, op het emplacement Amersfoort hebben gestaan terwijl dit blijkens de omgevingsvergunning niet is toegestaan vanwege de risico’s die hiermee gepaard gaan voor het dichtbevolkte gebied waarin het emplacement zich bevindt. De rechtbank legt een geldboete van 50.000 euro op.

Read More
MilieuJoyce Verhaert
Overtreding art. 342 onder 3 Sr: verwijtbare schending bewaar- en afgifteplicht administratie na crashen gegevensdrager (laptop) zonder beschikbare back-up

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5916

De verdachte heeft binnen de ten laste gelegde periode niet voldaan aan de op hem als bestuurder van naam rechtspersoon rustende verplichtingen om een deugdelijke boekhouding van de door de BV gedreven onderneming te voeren en te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen.

Read More