BijzonderStrafrecht Advocatuur

Actualiteiten

Laatste nieuws &
Legal Insights

Overtreding art. 342 onder 3 Sr: verwijtbare schending bewaar- en afgifteplicht administratie na crashen gegevensdrager (laptop) zonder beschikbare back-up

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5916

De verdachte heeft binnen de ten laste gelegde periode niet voldaan aan de op hem als bestuurder van naam rechtspersoon rustende verplichtingen om een deugdelijke boekhouding van de door de BV gedreven onderneming te voeren en te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen. Hierdoor is de afwikkeling van het faillissement bemoeilijkt, omdat de curator daardoor is gehinderd in een tijdige vaststelling van de rechten en verplichtingen van de failliete rechtspersoon, waaronder het onderzoek naar de vraag of de verdachte al dan niet gelden aan de gefailleerde rechtspersoon had onttrokken.

Het hof acht oplegging van een werkstraf van na te melden duur passend. Anders dan de advocaat-generaal heeft gevorderd, zal het hof een gedeelte daarvan onvoorwaardelijk opleggen.

Met oplegging van een gedeeltelijk voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Lees hier de volledige uitspraak.