BijzonderStrafrecht Advocatuur

Actualiteiten

Laatste nieuws &
Legal Insights

Protocol over behandeling van aangiften tegen bewindslieden en Kamerleden

Een praktische handleiding over de afwikkeling van aangiften bij een ministerie, het openbaar ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad tegen (voormalige) Kamerleden, ministers en staatssecretarissen is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. Het is een hulpmiddel om te bepalen welke route zo’n aangifte moet volgen. Minister Grapperhaus heeft dit protocol ook toegezonden aan de Tweede en Eerste Kamer.

Read More
ActueelJoyce Verhaert
HR verhaalt: Motivering schatting wederrechtelijk verkregen voordeel

Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:66

Het middel klaagt dat de schatting van het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van of uit de baten van het bewezenverklaarde gewoontewitwassen ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Doorzoeking in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft op 31 januari een woning in Naarden en een bedrijfspand in Almere doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Boete Pro Rail voor toestaan dat wagons gevuld met chloor op het emplacement hebben gestaan

Rechtbank Rotterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10286

Pro Rail heeft toegestaan dat wagons gevuld met chloor, stoffen met een hoog gevarenpotentieel, op het emplacement Amersfoort hebben gestaan terwijl dit blijkens de omgevingsvergunning niet is toegestaan vanwege de risico’s die hiermee gepaard gaan voor het dichtbevolkte gebied waarin het emplacement zich bevindt. De rechtbank legt een geldboete van 50.000 euro op.

Read More
MilieuJoyce Verhaert
Overtreding art. 342 onder 3 Sr: verwijtbare schending bewaar- en afgifteplicht administratie na crashen gegevensdrager (laptop) zonder beschikbare back-up

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5916

De verdachte heeft binnen de ten laste gelegde periode niet voldaan aan de op hem als bestuurder van naam rechtspersoon rustende verplichtingen om een deugdelijke boekhouding van de door de BV gedreven onderneming te voeren en te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen.

Read More
Tuchtrecht met strafrechtelijke elementen: zwijgen of verklaren?

Het tuchtrecht heeft als doel om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Het gaat daarbij niet om de bestraffing van individuele zorgverleners. Toch kan een zorgverlener te maken krijgen met strafrechtelijke elementen. Dat overkwam een apotheker die door een zorgverzekeraar werd beschuldigd van declaratiefraude. Kon hij uit tactisch oogpunt beter zwijgen, of toch zijn verhaal doen?

Read More