BijzonderStrafrecht Advocatuur

Expertises

Milieu

 

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. Steeds vaker wordt handhavend opgetreden of worden bedrijven en particulieren strafrechtelijk vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert en verleent bijstand aan bedrijven, hun functionarissen en overheden die geconfronteerd worden met onderzoeken naar vermoedens van overtredingen op onder meer de navolgende terreinen: 

  • Afvalstoffen (EVOA)
  • Asbest verwijderen 
  • Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
  • Geluidshinder 
  • Gevaarlijke stoffen
  • Vergunningvoorschriften 

Deze bijstand kan plaatsvinden in de vorm van het optreden als verdediging in een strafzaak, maar ook in het adviseren van ondernemingen waar (nog) geen overtredingen hebben plaatsgevonden en het geven van trainingen over hoe om te gaan met toezichthouders en opsporingsautoriteiten. 

Ook wordt bijstand verleent in uit milieuzaken voortvloeiende ontnemingsprocedures.