BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij verhoren

Instructies verhoor getuige

 

Indien u als getuige bent opgeroepen in een strafzaak kunnen de navolgende instructies in acht worden genomen bij het beantwoorden van de aan u gestelde vragen:

 • Indien u bent opgeroepen om als getuige te verschijnen voor een rechter, bent u zowel verplicht aan deze oproep gehoor te geven als antwoord te geven op de aan u gestelde vragen. Een dergelijk verhoor vindt onder ede plaats, dit betekent dat u een strafbaar feit pleegt wanneer u opzettelijk onjuist verklaard;
   
 • Voor zover vragen gericht zijn op voorbereiding en/of voorafgaand contact hoeven deze vragen niet beantwoord te worden als de voorbereiding en/of het contact heeft plaatsgevonden met uw raadsman;
   
 • Houdt uw antwoorden zo kort en bondig mogelijk. Beantwoord enkel de gestelde vraag. Wijdt in uw antwoord niet onnodig uit;
   
 • Luister goed naar de vraag en bedenk wat u gaat antwoorden voordat u met praten begint, laat zo nodig een stilte vallen;
   
 • Indien u stukken worden getoond of andere verklaringen worden voorgehouden, wacht dan altijd de vraag af en begin niet zelf te verklaren. Bedenk dat hetgeen u wordt voorgehouden wellicht uit de context wordt gehaald. Indien de context van het getoonde onduidelijk is, vraag dan om een nadere toelichting;
   
 • Uw antwoord dient een weergave te zijn van feiten en/of omstandigheden die u zelf heeft waargenomen of ondervonden. Het is daarbij van belang dat u nadrukkelijk een onderscheid maakt tussen kennis van toen en kennis van nu en dit ook benoemt. Geef aan wanneer u zich zaken niet zo goed kunt herinneren.
   
 • Uw antwoorden op de vragen dienen geen meningen en/of conclusies en/of gissingen van uw zijde weer te geven. U verklaart immers over de feiten en/of omstandigheden. Vermijd uitdrukkingen als ‘ik vind’, ‘ik denk’, ’volgens mij’ etc.;
   
 • Bevestig geen stellingen en/of conclusies en/of gissingen van de opsporingsambtenaren;
   
 • Zorg dat u de vraag goed begrijpt, verzoek desnoods de vraag te herhalen dan wel te verduidelijken op bijvoorbeeld bepaalde onderdelen.
   
 • Alles wat u zegt gedurende een verhoor kan worden opgenomen in een proces-verbaal. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld opmerkingen voorafgaand, in de pauze dan wel na afloop van het verhoor.
   
 • Controleer zorgvuldig het proces-verbaal dat van het verhoor wordt opgemaakt. Verzoek indien nodig om gewenste aanvullingen en/of correcties. Indien de opsporingsambtenaar uw correcties niet wil overnemen, zorg dan dat hiervan opmerking wordt gemaakt in het proces-verbaal en weiger in overleg met uw advocaat desnoods het proces-verbaal te ondertekenen.