BijzonderStrafrecht Advocatuur

Hulp bij

 

Wij verlenen onder meer bijstand:

 • bij het doen van aangifte bij een vermoeden van een strafbaar feit
   
 • indien u bent uitgenodigd voor een verhoor 
   
 • in geval van een verdenking van een strafbaar feit
   
 • klokkenluiden
   
 • toezicht en handhaving 
   
 • het uitvoeren van een intern onderzoek