BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij

Doorzoekingen & Invallen

 

Een inval of doorzoeking door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is vaak erg ingrijpend. Daarbij rijzen verschillende vragen: Wat is de aanleiding van de doorzoeking? Welke verdenking bestaat er en tegen wie precies? Wat moet u nu eigenlijk doen? Moet u antwoorden geven op vragen? Moet u meewerken of is afwachten wellicht verstandiger? 

Als er een doorzoeking of inval binnen uw bedrijf plaatsvindt, kunnen wij u daarbij eerste hulp verlenen. Wij zien erop toe dat u en uw medewerkers niet onnodig rechten prijsgeven, de autoriteiten niet in de kaart worden gespeeld dan wel uw bedrijfsvoering niet verder dan noodzakelijk wordt gehinderd door de inval. 

We raden aan geen verklaring af te leggen en ook niet (vrijwillig) stukken te verstrekken alvorens er overleg heeft plaatsgevonden met een advocaat.