BijzonderStrafrecht Advocatuur

Expertises

Cybercrime

 

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (hacken, computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie vormen hiervan belangrijke voorbeelden. 

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert ondernemingen over hun rechten en plichten als het gaat om de bescherming tegen computercriminaliteit, maar ook over gepaste (re)acties bij (vermoedens van) een incident.