BijzonderStrafrecht Advocatuur

Expertises

Arbeidsomstandigheden

 

Arbeids- of bedrijfsongevallen worden vaak ook onderzocht door toezichthouders en politie, en kunnen uiteindelijk leiden tot bestuurlijke handhaving en strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van betrokken personen en functionarissen. 

BijzonderStrafrecht Advocatuur voorziet bedrijven en werknemers van bijstand in geval overtredingen van arbeidsomstandighedenregelgeving.

In dergelijke gevallen wordt onder meer geadviseerd over: 

 • het uitvoeren van een incidentenonderzoek en opstellen van een incidentenrapport
   
 • hoe om te gaan met toezichthoudende instanties en opsporingsautoriteiten (Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, politie, FIOD en Openbaar Ministerie)
   
 • gevolgen van bestuursrechtelijke handhaving dan wel strafrechtelijke vervolging
   
 • onderzoeken van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OvV) 
   
 • reputatiemanagement