BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij verhoren

Algemene verhoor tips

 
 • U heeft de regie, u kunt altijd stoppen met verklaren, bedenktijd vragen of om overleg met uw advocaat verzoeken.
   
 • Neem de tijd;
   
 • Neem geen stukken mee naar uw verhoor (die zouden inbeslaggenomen kunnen worden);
   
 • ‘Off the record’ bestaat niet. Ook wat u zegt tijdens pauzes of in de wandelgangen wordt genoteerd. Wees erop bedacht dat alles wat u zegt kan worden vastgelegd in een proces-verbaal van verhoor; 
   
 • Houd uw antwoorden zo kort en bondig mogelijk (dit komt de snelheid van het verhoor ten goede);
   
 • Beantwoord alleen de u gestelde vraag en wijd niet uit; 
   
 • Als u stukken worden getoond of andere verklaringen worden voorgehouden, wacht dan eerst de vraag af voordat u spreekt en neem de tijd om de stukken goed door te nemen; 
   
 • Wees erop bedacht dat hetgeen u wordt voorgehouden mogelijk uit de context is gehaald;
   
 • Als de vraag niet duidelijk is, aarzel dan niet om te vragen naar een (nadere) toelichting; 
   
 • Als de context niet duidelijk is, vraag daar dan ook naar;
   
 • Wees bedacht op onzuivere vragen, zoals suggestieve vragen of vragen waarin een vooronderstelling verscholen ligt; 
   
 • Verklaar alleen over feiten en/of omstandigheden die u zelf heeft waargenomen of ondervonden;
   
 • Geef zoveel mogelijk de redenen van eventuele wetenschap aan; 
   
 • Het is van belang dat u in uw antwoorden een onderscheid maakt tussen kennis van toen en nu; 
   
 • Als u zich iets niet (geheel) herinnert, dan is dat uw antwoord (u moet zich niet genoodzaakt voelen overal een verklaring voor te geven);
   
 • ‘Weet het niet’ kan het enige juiste en goede antwoord zijn. Een verklaring kan niet worden ingetrokken, haastig gegeven onjuiste antwoorden blijven staan. Denk dus over elke vraag na voordat u antwoord geeft.
   
 • Vermijd vaktaal (het gevaar bestaat dat voor u vanzelfsprekende begrippen voor een buitenstaander voor meerderlei uitleg vatbaar zijn); 
   
 • Vermijd het geven van uw mening (het is bijvoorbeeld niet van belang of u vindt dat er fouten zijn gemaakt);
   
 • Vermijd conclusies, gissingen en/of speculatie;
   
 • Bevestig geen aan u door de opsporingsambtenaren voorgehouden meningen, conclusies, gissingen en/of speculaties;
   
 • Laat u niet uit over de verdenking (of u vindt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit doet er niet toe);
   
 • Bied niet zonder voorafgaand overleg met uw advocaat aan stukken na te zenden. 
   
 • Controleer de verklaring en neem daarvoor rustig de tijd. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Ga pas verder als wat daartussen staat klopt of is aangepast. Teken niet als u het oneens bent met de verklaring en schrijf dit er zo nodig bij.