BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Benadeling & aangifte

Benadeling & aangifte

 

Heeft u een misstand geconstateerd binnen uw onderneming of is uw onderneming slachtoffer van fraude, oplichting, of een cyber gerelateerd delict? BijzonderStrafrecht Advocatuur begeleidt bedrijven bij het doen van aangifte van strafbaar feiten.

Indien uw onderneming schade heeft gelden als gevolg van de strafbare feiten kan deze op de dader worden verhaald door middel van het voegen als benadeelde partij in het strafproces. 

BijzonderStrafrecht Advocatuur begeleidt u of uw onderneming bij de aangifte, de schadeberekening en de onderbouwing van uw vordering. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak staan wij u bij en lichten wij de vordering inhoudelijk toe.

Wij verlenen ook bijstand aan ondernemingen in het geval er (slechts) een vermoeden van het hebben plaatsgevonden van een misstand bestaat. BijzonderStrafrecht Advocatuur biedt ondernemingen in dergelijke situaties inzicht in hun juridische positie en adviseert over de mogelijk te bewandelen paden. Een optie hierbij is het verrichten van een intern onderzoek